Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Sulejowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, bieżące, menu 1209 - BIP - Urząd Miejski w Sulejowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sulejów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną.
Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
W rejestrze wpisuje się w odrębnych rubrykach następujące dane i informacje:
1) rubryka pierwsza - numer wpisu do rejestru;
2) rubryka druga - datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
3) rubryka trzecia - pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu;
4) rubryka czwarta - skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
5) rubryka piąta - siedzibę i adres instytucji kultury;
6) rubryka szósta - oznaczenie organizatora instytucji kultury;
7) rubryka siódma - oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
8) rubryka ósma - akt o utworzeniu instytucji kultury;
9) rubryka dziewiąta - akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Wniosek o wydanie odpisu do pobrania << wniosek >>
Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn..zm.).
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (wejście D, ul. Konecka 42, Sulejów) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Sulejów.
Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42, wejście B – Ip, p. 13 w godzinach urzędowania.
Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z późn. zm).
Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

<< Rejestr Instytucji Kultury >>

Metryka

data wytworzenia
2012-05-21
data udostępnienia
2012-05-21
sporządzone przez
opublikowane przez
Sławomir Sowiński
ilość odwiedzin
28
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.