Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Sulejowie
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1282 - BIP - Urząd Miejski w Sulejowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sulejow.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Miller, dostepnosc@sulejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 610 25 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajduje się w odległości 900 metrów od przystanku autobusowego mieszczącego się na ulicy Dworcowej w Sulejowie.

Przed budynkiem przy ul. Koneckiej 42 znajduje się nieodpłatne jedno miejsce parkingowe oznakowane poziomo i pionowo dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku na plac główny prowadzi 1 wejście – brama wjazdowa - od ulicy Koneckiej 42.
Po przekroczeniu bramy wjazdowej na ścianie budynku po prawej stronie umieszczona jest tablica informacyjna z uszczegółowieniem nazw Referatów w Urzędzie, ich miejscowieniem poprzez wskazanie wejścia A,B,C lub D, nr pokoju, nr telefonu.

Do budynku z placu głównego prowadzą 4 wejścia oznaczone literami A, B, C i D. Jedynie wejście A nie ma schodów, jest dostępne dla osób na wózkach. Do wejść B,C,D prowadzą schody, w przypadku wejścia B są to 3 schody, w przypadku wejść C i D są to 2 schody.

W wejściu A przejście do korytarza odbywa się przez szklany wiatrołap umożliwiający dostęp dla osób na wózku. Drzwi są szerokie, szklane, otwierane na zewnątrz bez stopni i progów.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się na parterze budynku wejścia A, gdzie znajduje się biurko dla osób na wózku,  jak również w mieszczącym się po prawej stronie korytarza pomieszczeniu Biura Obsługi Mieszkańców, do którego prowadzą szklane dwuskrzydłowe drzwi umożliwiające dostęp dla osób na wózku.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze wejścia A. Od parteru do sekretariatu prowadzą oznakowane kontrastowo schody.

Ponieważ budynek nie posiada windy, nie ma możliwości dostania się na wózku do referatów mieszczących się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia Urzędu są oznaczone numerami pokoi, drzwi oznaczono kontrastowo dla osób słabowidzących.

Urząd Miejski w Sulejowie umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, wejście A, parter, w Biurze Obsługi Mieszkańców. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Metryka

data wytworzenia
2020-12-15
data udostępnienia
2020-12-15
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Sowiński Sławomir
ilość odwiedzin
37
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.